Spotkania i konferencje

Tłumaczę spotkania, konferencje, negocjacje. Więcej informacji telefonicznie: 606 966 960.