Dream Team

Naszą kadrę stanowią wykwalifikowani lektorzy języka angielskiego z pasją do nauczania. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie językowe, mają pasję do życia i świata i stale kształcą się, aby podnosić kwalifikacje oraz poszerzać ogólną wiedzę o świecie.