Polish your English

W ramach doskonalenia języka oferujemy czysto fonologiczne szkolenie z prozodyki języka angielskiego. Podczas kursu uczestnicy moją możliwość porównania wymowy brytyjskiej, amerykańskiej i innych oraz fizycznych ćwiczeń wymowy podczas których kalibrowana jest wymowa spółgłosek oraz samogłosek angielskich oraz prowadzone są ćwiczenia intonacji.

Celem szkolenia jest poprawa wymowy, aby stała się bardziej zrozumiała dla urodzonych anglików> Ćwiczenia te również rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu.