Misja

Naszą misją jest ogólnie pojęte wdrażanie systemów komunikacji. Wychodzimy z założenia, że wspomaganie rozwoju narzędzi efektywnej komunikacji międzyludzkiej jest kluczem do rozwoju całego świata, a interakcje personalne są katalizatorem zmian cywilizacyjnych.

Celem naszej działalności jest uposażanie Słuchaczy w narzędzia komunikacji, począwszy od werbalnej po kulturową. Według nas narzędzie komunikacji ma szeroką definicję zaczynając od tej podstawowej - behawioralnej, poprzez dźwiękową (intonacja, rytmika, tembr i siła głosu) po werbalną, znaczeniową i koniec końców międzykulturową. Naszych Słuchaczy staramy się zabrać w taką podróż, dając Wam, w zależności od poziomu zaawansowania, wgląd we wszystkie aspekty komunikacji.